Kişisel Veri Silme/Yok Etme/Anonimleştirme Tutanağı

İşlem No:2020/______                                                                                   İşlem Tarihi: ___/__/___

 

 

Evkap Orman Ürünleri Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

[“Evkap” veya “Şirket”]

Kişisel Veri Silme/Yok Etme/Anonimleştirme Tutanağı

 

Aşağıda detayları belirtilen bilgiler, __________ TC Kimlik Nolu ilgili kişi ____________________’nin __/__/______ tarihli talebine istinaden silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi talep edilen kişisel verilerin imhası _____________________ tarafından uygun bulunmuş olup, işbu kişisel veriler, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ nda belirtilen usule, sürelere ve prosedüre uygun şekilde silinmiş, yok edilmiş ya da anonim hale getirilmiştir (“İmha”).

 

İmha Edilen Kişisel Verilere ilişkin Açıklamalar:

 

Veri Sahibi Kategorisi (Örnek Çalışan, Tedarikçi Çalışanı, Çalışan Adayı vb.) Veri Kategorisi (Örnek Kimlik, Özlük, İletişim vb.) Veri İşleme Gerekçesi/Faaliyet Bilgisi Kayıt Alanı (Saklama ve İmha Politikasında belirtilen kayıt alanı yazılmalıdır.) İmha Edilen Dokümanlara ilişkin Bilgiler
 
 
 

 

İmha Yöntemi:

☐ Silme

☐ Yok Etme (Yakma, parçalama vb.)

☐ Anonimleştirme

☐ Diğer…………………………………………………………………………………………………

 

İmha İşlemini Gerçekleştiren

Adı Soyadı:  
Unvanı:
İmzası:  

Hazır Bulunanlar

Adı Soyadı:  
Unvanı:
İmzası:

 

KVK Kurulu

 

Ad-Soyad                                                       Ad-Soyad                                                       Ad-Soyad

İmza                                                               İmza                                                               İmza

 

Scroll to Top